Hvert år får Indre Østfold kommune cirka 33 millioner kilowattimer (33 GWh) strøm til selvkost samlet fra kraftverkene i kommunene.

Kraften skal kompensere for såkalt ulempe med å ha kraftverk i kommunen.

Tidligere ble denne kraften solgt i markedet, men fra og med 2023 har kommunen vedtatt å bruke kraften selv.

Konsesjonskraften dekker omtrent to tredeler av det årlige strømforbruket til kommunen.

Samlet har Stortinget vedtatt å inndra cirka 3 milliarder kroner fra norske krafteiende kommuner og fylkeskommuner.

Pengene tar staten fra rammetilskuddet for 2023.

– Jeg synes det er svært urimelig at vi som ikke selger konsesjonskraften skal få samme kutt som kommuner som selger strømmen til høystbydende. Jeg hadde forstått det om vi hadde solgt strømmen i markedet og tjent store penger, men vi har vedtatt å bruke kraften i egen kommune rett og slett for å gjøre tjenestene våre mindre sårbare over tid for svingende energipriser. Dette er urettferdig, sier Frøshaug, som krever at regjeringen rydder opp i dette i revidert nasjonalbudsjett til våren.

– Staten har blant annet lagt til grunn en tenkt spotpris på 200 øre/kwh for strømmen vår, men kraftanalytikere sier nå at man regner med lavere spot, kanskje ned mot på 110 øre/kwh. Da vil trekket i kommunenes inntekter bli langt lavere en det som foreløpig er til grunn, sier Frøshaug. Han sitter selv i en arbeidsgruppe - nedsatt av Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) - som jobber mot departementet for å synliggjøre at trekket til kommunene er altfor høyt.

– Hvor kan dere eventuelt spare inn disse millionene, om staten velger å beholde disse pengene?

– Vi har allerede et stramt budsjett og vi kan ikke gå ut og kutte i tjenestene våre nå. Dette må vi se på som en engangssak, og vi må gjøre det vi kan for at kuttene skal bli reversert i revidert nasjonalbudsjett i stedet, svarer Frøshaug.

Det er allerede signalisert at staten i revidert vil ta en ny gjennomgang av saken og beregne trekket til kommunene på nytt.

– Forhåpentlig vil regnestykket da endre seg betraktelig i kommunens favør, legger Frøshaug til.