Noen har kjørt på og truffet en lysmast i Gramveien i Askim.

Masten ligger så å si 45 grader i vinkel over veibanen. Den tilhører Indre Østfold kommune som har vært og sikret stedet med kjegler i påvente av at elektroentreprenør kommer og bytter ut reparerer skaden.

Det skal ikke være noen fare for at masten faller ytterligere ned.