Solgte utestedet da det sto i fare for å bli stengt

Da Askim kommune sendte en advarsel til Lux om mulig inndragning av skjenkebevillingen, fikk kommunen til svar at bedriften var solgt.