Lureveien inn til Norge viste seg å føre rett i kasjotten

De tre mennene håpet på en grei passering over en ubevoktet grenseovergang, men den førte dem rett i kasjotten.