Lukket møte om rådmannens sverigetur – vil ikke si hva slags følger saken får