Løslater innsatte før tiden både i Trøgstad og Mysen

Fengsler over hele landet løslater nå fanger før tiden på grunn av er å minimere faren for smitteutbrudd blant innsatte og ansatte.