Ansatte skal ha mer fokus på spiseproblemer

Erkjenner feil: Virksomhetsleder ved Løkentunet sykehjem, Reidun Heksem, sier at den avsluttende tilsynsrapporten har en tydelig konklusjon som de skal lære av.

Erkjenner feil: Virksomhetsleder ved Løkentunet sykehjem, Reidun Heksem, sier at den avsluttende tilsynsrapporten har en tydelig konklusjon som de skal lære av.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Ansatte ved Løkentunet sykehjem skal arbeide mer systematisk med å forebygge og følge opp tiltak på områder som spisevansker og svelgeproblematikk.

DEL

ASKIM: Det sier virksomhetsleder ved Løkentunet sykehjem, Reidun Heksem, etter at sykehjemmet fikk kraftig kritikk av Fylkesmannen etter at en pasient satte mat i halsen under mating. Fylkesmannen mener at Løkentunet blant annet ikke har overholdt dokumentasjonsplikten.

I tillegg kom det frem at sykehjemmet ikke oppfyller kravet om å ha utarbeidet tilfredsstillende prosedyrer og retningslinjer. I tilsynsrapporten heter det blant annet at det ikke holder å overlevere rutiner muntlig. Prosedyrene om at pasienten ikke skal spise alene ble ikke fulgt.

– Nevnte prosedyre var skriftliggjort i pasientens journal, men den ble ikke vurdert til å være tilstrekkelig i denne sammenheng, poengterer Heksem.

Ønsket ekstern vurdering

Det var Heksem selv som ønsket at det skulle bli utført et tilsyn etter den tragiske hendelsen.

– Vi meldte ifra om dette ut ifra sakens alvorlighetsgrad. Jeg vurderte det slik at vi hadde mange spørsmål internt, og at også pårørende hadde mange spørsmål om hendelsen. Derfor ønsket vi en ekstern gjennomgang.

Virksomhetslederen er glad for at det nå foreligger en konklusjon.

– På vegne av Askim kommune og Løkentunet vil jeg først si at dette er en svært tragisk hendelse. Nå har det gått noen måneder siden hendelsen og jeg er glad for at det nå foreligger et svar.

Les også:

Mer oppmerksom

Nå vil rutiner og prosedyrer skjerpes.

– Fylkesmannen kommer med en tydelig konklusjon som vi må lære av. Vi skal nå jobbe mer systematisk og være mer oppmerksomme på pasienter som er i faresonen for en slik problematikk.

I tilsynsrapporten kom det blant annet frem at det ble gitt en bolle til pasienten med svelgevansker.

– Dette er et av eksemplene på at tjenesten ikke har fulgt opp og dokumentert godt nok. Vi må sørge for at alle våre ansatte får kunnskap om at pasienter med spise- og svelgevansker ikke får tilgang på slik mat, sier hun.

Heksem har nylig vært på ferie, men sier at arbeidet allerede har startet.

– Vi har kartlagt pasienter og lagt opp til ytterligere forsterkninger når det kommer til rutiner i forhold til mating, sier hun.

Artikkeltags