Forventet mer hjelp til kona

Minner: Hjemme i sofaen sitter de to kosedyra som kona var så glad i. De skal aldri kastes.

Minner: Hjemme i sofaen sitter de to kosedyra som kona var så glad i. De skal aldri kastes. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

– Det kunne gå flere timer uten at noen var inne på rommet for å snakke med henne. Det sier enkemannen etter en pasient ved Løkentunet. Nå ønsker han mer bemanning.

DEL

ASKIM: Mannen, som er i 70-årene, sitter i sofaen og tenker på årene som har gått siden hans kone fikk påvist sykdommen alzheimers.

Små tegn

Mannen ønsker ikke å stille opp med navn og bilde av personlige årsaker. Vi har også valgt å anonymisere kona og kaller henne «Lise».

– Jeg merket at noe var galt da hun ikke klarte å koke kaffe. Hun hadde puttet både filter og kaffe i samme kjelen uten å merke dette selv, forteller han.

Selv om kaffekokeren fungerte fint, ble det kjøpt inn en ny som fortsatt står på kjøkkenbenken.

– Den var helt lik, men den gamle ble satt i kjelleren for ikke å såre henne, forklarer han.

Etter tre år fikk «Lise» korttidsplass ved Løkentunet sykehjem i Askim.

– Hun rømte flere ganger fordi hun ville hjem. Da fikk jeg telefon og jeg sto på altanen og så etter henne, forteller mannen.

Les også:

Fant henne på gulvet

«Lise» flyttet aldri hjem igjen, hun fikk etter en tid langtidsplass ved sykehjemmet. Dette var i 2013. Ektemannen sier at det var da problemene startet.

– Hun ble dårligere og dårligere. Hun trengte at noen så til henne ofte, og hun var urolig. Jeg besøkte henne to ganger hver dag i to år, forteller han.

Han glemmer aldri den gangen i januar han fant henne liggende på gulvet:

– Det var et sjokk å se sin egen kone ligge der uten mulighet til å komme seg opp eller rope på hjelp.

Det var et problem at «Lise» klatret ut av sengen, så sykehjemmet hadde satt inn ny seng som kunne senkes til et lavt nivå. Den hadde også sengehest.

– Ja, hun kunne falle ut. Men hvorfor hadde ingen merket at hun lå på gulvet og kavet? Jeg gikk ut til personalet. De satt og strikket, hevder han.

Tilsynssak

Kona hadde på dette tidspunktet mistet taleevnen.

– Hun kunne ikke rope på hjelp og var hjelpeløs, sier han.

Etter hendelsen med fallet fra sengen, opprettet Fylkesmannen i Østfold tilsynssak på Løkentunet.

Konklusjonen var at Askim kommune ikke hadde brutt forsvarlighetskravet. Fylkesmannen påpekte derimot at det manglet tilstrekkelig dokumentasjon fra en hendelse.

Grunnen til at ektemannen var så jevnlig innom, var at han så at «Lise» var ensom.

– Det eneste selskapet hun hadde var to bamser. Dem holdt hun rundt når jeg ikke var der. Jeg har tatt vare på dem for å ha som et minne, sier han.

Døde i mai

Mannen mener at selv om «Lise» var dement og ikke kunne snakke så mye, burde hun ha fått være mer sosial.

– Hvorfor fikk hun ikke sitte mer sammen med de andre? I løpet av to år ble hun bare et par ganger, som jeg har sett, trillet ut til de andre i dagligstuen, på-står han.

«Lise» døde på sykehjemmet i mai i år med sin ektemann gjennom 40 år ved sin side.

Han håper det kan komme noe godt ut av å fortelle denne historien.

Ønsker økt bemanning

– Etter å ha gått ut og inn på Løkentunet i flere år har jeg sett at bemanningen ikke er tilstrekkelig. Det trengs flere på jobb, spesielt når mange er så dårlige som min kone ble, sier han.

Mannen undrer seg også over prioriteringene til Askim kommune.

– Når de kan bruke 370 millioner på ny skole, burde det være mulig å få en stilling til på Løkentunet. To på jobb er altfor lite på ti pasienter, mener han.

Mannen påpeker at han har et godt forhold til betjeningen.

– Jeg ble godt kjent med alle siden jeg var der så ofte. Men de som er på jobb må bruke tiden godt, de kunne jo heller ha strikket inne på rommet hennes.

Til tross for leie hendelser, har mannen donert penger til sykehjemmet.

– Det var 5.000 kroner igjen på sparekontoen vår. De står nå på en sperret konto og øremerkes for grøntanlegget til den nye sansehagen, opplyser han.

– Mange ensomme på sykehjem

Virksomhetsleder ved Løkentunet sykehjem, Reidun Heksem, mener de har forsvarlig grunnbemanning, men erkjenner at det er mange ensomme på sykehjem.

På langtidsavdelingene er det tre ansatte på jobb på dagtid fordelt på ni-ti pasienter. På kveldstid er det to ansatte. I tillegg settes det inn ekstra personell ved behov.

– Vi setter inn mer personale nå enn vi gjorde tidligere. Det ser jeg blant annet på regnskapet, sier hun.

Heksem mener at grunnbemanningen på jobb er både tilstrekkelig og forsvarlig.

– Den dekker de grunnleggende behovene som for eksempel stell, mat og medisinsk behandling. Når det er sagt, erkjenner jeg at pasientene hadde hatt glede av flere hender i eldreomsorgen. Det er mange ensomme på sykehjem, sier hun.

Frivillige hjelper

For å kompensere for manglende tid til sosialisering, sier hun at de samarbeider med frivillige.

– Vi har tett samarbeid både med Frivilligsentralen og videregående elever som har praksis hos oss, opplyser hun.

– Mannen hevder at det kunne gå flere timer mellom hver gang noen snakket med kona, hva sier du til det?

– Det kan godt hende at han opplevde at det gikk noe tid mellom hver gang pleiere var innom. Vi gjør alltid en individuell vurdering av pasientene. Noen trenger mer tilsyn enn andre, men individuell kontakt i forhold til sosiale aktiviteter er vanskelig når det er to på kvelden, sier hun.

– Det blir hevdet at personalet satt og strikket da kona falt på gulvet. Hva sier du til det?

– Jeg ønsker ikke å gå inn på detaljer i denne saken. Men jeg kan si at fall på sykehjem er en utfordrende problematikk. Vi deltar blant annet i et nasjonalt pasientsikkerhetsprogram hvor fallforebygging er en del.

Åpner for spørsmål

Heksem har forståelse for at pårørende kan ha spørsmål.

– Det er klart det kan dukke opp flere spørsmål, også i ettertid. Etter ferien skal jeg kontakte denne mannen slik at vi kan sette oss ned og snakke om tilbudet hans ektefelle fikk slik at han kan få svar på det han eventuelt lurer på. Jeg opplever at vi har hatt en god dialog tidligere, sier virksomhetslederen.

Vil bygge opp tilbudet til eldre

– Før eldrebølgen kommer må  kommunene prioritere omsorg.

Det sier ordfører i Askim, Thor Hals (H).

Han opplyser at det ble satt inn ekstra nattevakt på Løkentunet i 2013. Det er ikke planlagt flere stillinger i år, men tilbudet til eldre vil bli bedre.

– Der den gamle ungdomsskolen ligger blir det ny avdeling for demente som skal stå ferdig i 2017, sier Hals.

I tillegg er sykehuset kjøpt, og sammen med de andre Indre Østfold-kommunene bygger nå Askim opp helsehuset.

– Vi har også fått på plass et ambulerende team som reiser hjem til brukere ved mistanke om demens og følger opp pasienter og pårørende, sier han.

Ordføreren sier at samhandlingsreformen fra 2012 har hatt mye å si.

– Kommunene har overtatt ansvaret for utskrivningsklare pasienter på sykehus. Dette har ført til at det har kommet tyngre brukergrupper på for eksempel Løkentunet, opplyser Thor Hals.

Artikkeltags