Mattilsynet fant noe som ikke skulle være på kjøkkenet – da tok daglig leder tak med en gang

Mattilsynet gjennomførte kontroll på populært spisested, det endte med strekmunn.