27-åringen steg raskt i gra­de­ne – nå har han an­sva­ret for fem an­sat­te

Inderdeep Singh steg i lø­pet av ett år raskt i gra­de­ne. Han star­tet som del­tids­sel­ger, nå er han salgs­le­der.