Bedriften har omsatt for 55 millioner kroner hvert år siden Lars Petter (40) tok over

Spydeberg firmaet selger glassprodukter for 55 millioner kroner i året.