I 2019 hadde tidligere ungdomselever i Skiptvet kommune svart på en ungdata-undersøkelsen. Resultatet viste at ungdommene var misfornøyde med lokalmiljøet, aktiviteter i fritiden og ungdomsklubben. Dessuten var det dårlig resultater med bruk av rusmidler hos ungdommer. Denne undersøkelsen tar elevene hvert tredje år. Men da siste undersøkelse ble tatt i år viste det store forbedringer siden 2019.

Utviklet seg

Maren Dahl og Vesta Marie Orlauskaite er i elevrådet på Kirkeklund skole i Skiptvet. De mener at resultatene på undersøkelsen er bevis på hva de mener og tenker.

– Ungdata undersøkelsen har hatt innflytelse på kommunen, vi har lagt merke til at Skiptvet har utviklet seg veldig. Ungdata undersøkelsen har virkelig fått fram meningene til ungdommer. Tidligere var det ikke så mye å gjøre i Skiptvet, mener Maren Dahl.

Ungdomsklubben Gjøkeredet er ungdommens fornøyde med, ifølge undersøkelsen.

– Vi har en ungdomsklubb som heter Gjøkeredet. Før hadde den ikke så mye forskjellige tilbud, dessuten var den ofte stengt. Den var åpen kun en gang i uken kanskje. Men etter undersøkelsen merket vi at den har mye mer aktiviteter, og er åpen tre dager i uken. Vi synes det er en flott tilbud som er med å samle alle ungdommene på et sted. Samtidig har vi muligheten til å bli kjent med ulike aldersgrupper. Ungdomsklubben fokuserer også veldig på inkludering og trivsel, sier Vesta Marie Orlauskaite.

Blandet miljø

I undersøkelsen kommer det også fram at ungdommene generelt sett er mindre fornøyde med skolen.

– Miljøet på skolen er litt blanda fra kull til kull. Men det har forbedret seg med tanke på psykisk helse. Elevrådet jobber aktiv med fokus på trivsel og inkludering. Vi har i tillegg tema dager på skolen som klassene er veldig fornøyd med. Det er en god måte å få elevene til å glede seg til skolen, forteller Maren.

Røde Kors jobber aktivt for ungdommene i Skiptvet.

– Vi har fått vært med på en gratis tur til Tusenfryd, som er et opplegg fra Røde Kors rettet mot ungdommer. Det startet i vinter og tilbudene er helt gratis, sier de.

– Selv om Skiptvet er en liten kommune, gleder vi oss til å se forbedringen og veksten de kommer til å ha for oss ungdommer, sier jentene.

Dårlig busstilbud

Nils Arne Walberg i Skiptvet kommune mener ungdata undersøkelsen er nyttig.

– Det er veldig fint at vi har en denne undersøkelsen. Både forskere og folk i kommunen synes det er mye nyttig informasjon. Det gir oss et innblikk i hva ungdommene i Skiptvet tenker. Dessuten viser resultatene oversikt over ting vi bør fokusere mer på. Vi prøver vårt beste på å forbedre og utvikle lokalmiljøet. I tillegg har vi prosjekt helhetlig oppvekstmiljø, det er et stort prosjekt som alle i barnevernet, barnehage og ungdomsklubben jobber sammen med for utviklingen, sier Walberg.

– Kommunen har allerede planer om ulike prosjekter som robust ungdom, som elever på Kirkelund skole skal ha til neste år. Robust ungdom er et undervisningsopplegg i folkehelse og livsmestring for ungdomsskolen. Målet er at elever lærer å skape en god psykisk helse for seg selv og andre. De kommer til å gå gjennom ulike temaer, slik som søvn, mat, rusmidler, mobbing og depresjon, fortsetter Walberg.

I undersøkelsen kommer det fram at ungdommene er misfornøyde med buss og kulturtilbudet.

– Resultatet viste dårlig på blant annet busstilbudene og kulturtilbudet. Det er vanskelig å komme seg rundt, spesielt i helger. Vi skulle gjerne hatt bedre busstilbud som kan gi skyss utenfor og til Skiptvet. Det kommer en ny kulturplan, og vi vil vite hva ungdommene ønsker, og hva de vil ha i bygda. Derfor har vi ungdomsrådet, som skal hjelpe oss. Det skal være en retning hele veien, vi skal fortsette med å forbedre, og bevare ting som vi har i dag. Dessuten samarbeider vi med Røde Kors, vi har hatt veldig godt samarbeid med dem, avslutter Walberg.