Derfor oppfordrer forskerne å overvåke én spesiell ulv i Indre Østfold

Ulven er så genetisk verdifull i Norge at forskere oppfordrer til å følge med om denne hannen danner revir i Trømborgfjella i Indre Østfold.