Hyttefolket i Indre Østfold kommune kan juble – nå får alle samme tilbud som ved Lyseren

Arild Hansen er både styreleder i Lyseren Samarbeidsutvalg LSU og formann i Hemnes Vel-Lyseren. Han sier ordningen er viktig, og at de gjerne skulle ønsket seg flere containere.

Arild Hansen er både styreleder i Lyseren Samarbeidsutvalg LSU og formann i Hemnes Vel-Lyseren. Han sier ordningen er viktig, og at de gjerne skulle ønsket seg flere containere. Foto:

Hyttefolket skal få hentet sitt avfall, men må selv betale regningen

DEL

SPYDEBERG: Tre uker hver vår settes det opp containere ved Lyseren på Spydeberg kommunes regning. I forslag til ny forskrift for innsamling av husholdningsavfall og for avfallsgebyr i Indre Østfold kommune foreslo rådmannen å fjerne denne ordningen uten å erstatte den med en ny.

Årsaken var den nye kommunen ikke hadde råd til å gi samme service til alle hytteområdene. Dersom tilbudet skulle fortsette ville renovasjonsavgiften øke med 150 kroner per hytteeier, opplyste rådmann Georg N. Smedhus.

– Vi er veldig skuffet og har sendt en bekymringsmelding til politikerne, men vi får se hva som skjer når kommunestyret skal gjennomgå saken denne uka, sa Arild Hansen før onsdagens kommunestyremøte. Han er styreleder i Lyseren Samarbeidsutvalg og formann i Hemnes Vel-Lyseren.

Tilsammen representerer de rundt 1.000 hytteeiere ved Lyseren.

(Saken fortsetter under bildet)


Kjøper ikke kostnadsargumentet

Plast og flasker flyter allerede over i containerne som settes ut ved Lyseren om våren. At Indre Østfold kommune i det hele tatt vurderte å fjerne ordningen mener velforeningene var en stor feiltakelse. Containerne blir årlig overfylt og Hansen frykter at søpla vil bli dumpet i skogen, framfor å bli kjørt til fyllinga.

– Jeg har ikke inntrykk av at andre hyttefelt har så gode ordninger. Du ser jo hvor søpla havner hen. Det er viktig å tilrettelegge for at vi skal kaste avfallet riktig, sier Hansen.

Dette er ordfører i Spydeberg kommune Petter Schou (H) enig i.

– Dette har vært en veldig god ordning og jeg støtter hytteeierne 100 prosent. Lyseren er en drikkevannskilde og da bør ting være ordentlig, fastslår Schou.

– Hva tenker du om kostnadsargumentet?

– Dette er en god investering for miljøet, svarer Schou.

Det er Arild Hansen enig i.

– Jeg kjøper ikke argumentet om at det er for dyrt. Vi betaler allerede mye i renovasjonsavgift, svarer Hansen.

For høy gjeld

Rådmannen i Indre Østfold kommune, Georg Smedhus, var uenig.

– Jeg tror de vil skjønne hvorfor vi ikke anbefaler å prioritere containere når de ser budsjettpresentasjonen. Kommunene har brukt mer enn de det har tjent inn i flere år, og har godt med lån. Vi sliter med å finne penger til andre kommunale oppgaver, sier Smedhus.

– Har du tiltro til at hytteeierne kommer til å sette i gang lignende tilbud selv?

– Jeg har tiltro til at alle nordmenn har blitt mer miljøbevisste. Det er ingen grunn til at hytteeierne på Lyseren ikke klarer det hytteeiere i andre deler av Indre Østfold gjør, svarer rådmannen.

Daglig leder i Indre Østfold renovasjon IKS, Tor Morten Mandt, understreker at det er kommunen som pålegger selskapet oppgaver.

– Det vi tilbyr i dag er lovpålagt. Hvis vi skulle prioritert containere ville det gått på bekostning av noe annet. Det ville fått negative utslag og hadde gjort at vi måtte økt renovasjonsavgiften senere, forklarer Mandt.

(Saken fortsetter under bildet)

Olav Buråas fra Hemnes Vel og Arild Hansen fra Lyseren Samarbeidsutvalg fulgte spent med på debatten om hyttefolkets søppelcontainere og sa seg fornøyd med resultatet.

Olav Buråas fra Hemnes Vel og Arild Hansen fra Lyseren Samarbeidsutvalg fulgte spent med på debatten om hyttefolkets søppelcontainere og sa seg fornøyd med resultatet. Foto:

Vedtak

Onsdag kveld kom saken til politisk behandling i kommunestyret og da fikk saken en helt ny vending.

Høyres gruppeleder Thor Hals fremmet nemlig forslag om at Lyseren hytteområde skulle få beholde ordningen mot at hyttefolket selv betalte for tjenesten, slik at den ikke inngikk i den ordinære tjenesten som alle innbyggerne betaler gjennom renovasjonsgebyret.

– Askim har vel kun 4-5 hytter, så vi har ikke hatt så stort fokus på dette, men nå går vi inn i en kommune med mange hundre hytter og det har kommet oss for øret at hyttefolket har hatt avtaler om containere på vårparten. Vi har forstått at den ordningen fungerer godt og den bør derfor videreføres ved at hyttefolket betaler det tjenesten koster (selvkost), sa Hals og la til at også de øvrige hytteområdene i den nye kommunen burde få samme tilbud om containertjeneste mot å betale regningen selv.

Og slik ble det. Forslaget fra Hals og Høyre ble vedtatt med 43 stemmer. Bare Miljøpartiet De Grønnes to representanter stemte imot en slik særavtale for hyttefolket.


Artikkeltags