Skjeggkre kan spise opp viktige dokumenter om innbyggerne i Indre Østfold – her er metoden for å ta knekken på krypet

For å hindre at skjeggkre spiser opp dokumenter om barnevernssaker, arkiv over sosiale saker om indre østfoldingene pluss politiske dokumenter, må papirene gjennom en svært tøff metode.