Slik ser de for seg sin nye fabrikk til 30–50 millioner kroner på sønnens eiendom

Så vel Fylkesmannen, som Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen er negative til planene, men Eidsberg-politikerne vil benytte seg av den kommunale selvråderetten og vil gi fabrikken en sjanse.