Klasserommet har vært stengt i over ett år – må forvente regning på flere hundre tusener

Et stort vedlikeholdsetterslep på skolen gjør at kommunen må forvente en regning på over en halv million kroner.