Lokale leger roper varsko: – Helsetilbudet til indre østfoldingene blir dårligere

45.000 innbyggere i Indre Østfold står i fare for å få redusert helsetilbudet sitt.