Flere ras har gått langs elva – frykter kulturminne kan bli smadret

Vegetasjonen langs elva er så gammel at et kulturminne som Nordalssaga kan bli smadret ved trefall eller ras langs elvebredden.