Fem personer har søkt stillingen som ny rektor – én av dem er svært kjent i bygda