Fredrik Urbanski vil bygge bolig der han en gang gikk på skole

Deler av den gamle skoletomta til Løken ungdomsskole ble solgt for 11 millioner kroner. Nå skal den tidligere eleven Fredrik Urbanski bygge leiligheter der.