Brødre har 150 års snekkererfaring - setter opp nytt hus på tre måneder

Bjørn Borgås (70) tegner hus hjemme i stua si og sender deretter skissen til Estland. Der lages modulene til huset. Etter fire dager er huset under tak i Indre Østfold.