Shaman Dureks forfar har en spesiell tilknytning til Indre Østfold

Ann-Turi Ford har i fem år forsket på Samuel Hellen, Shaman Dureks tipp-tipp-tipp oldefar. I sitt arbeid fant hun ut at Dureks forfar har en spesiell tilknytning til Indre Østfold.