– Folk kjører som ville dyr, beruset av hastigheten, mener Wolfsmoon. Kunstneren er bosatt i Hagfoss, bare noen kilometer fra Tomter sentrum.

– Unngå dødsulykker

– Vi må unngå dødsulykker, men jeg tror ikke myndighetene gjør noe før det smeller for alvor, sier han. Han peker på at folk kjører sterkt klanderverdig, enda veien ved Hagfoss er både smal, svingete og uoversiktlig. – Vi har hatt to alvorlige ulykker, sier han. Høy hastighet og frykten for nye trafikksmell gjorde utslaget. Wolfsmoon gikk i gang med veikunsten, basert på en gammel Volvo som har kollidert kraftig med et tre, omkranset av et assortert utvalg spritflasker. I førersetet sitter et villdyr. Synet skal gjøre at godtroende verdensmestere senker farten. – I veikanten skal jeg også ha et stort speil, slik at forbipasserende bilister får følelsen av at ulykker også kan ramme dem, sier han.

Kunsten å hjelpe

Det er noe gjennomført trist med sammenklemte bilvrak. De signaliserer en blanding av smerte og sorg. – Jeg lager kunst for å hjelpe og tror folk reagerer på dette. Det kan bidra til at folk overlever disse krappe svingene, sier han. Fartsgrensen på stedet, der bilister freser lutrygget forbi hverandre med motgående biler på armlengdes avstand, er 80 kilometer i timen. – Farten må senkes. For slik det er i dag, er det med livet som innsats, mener Wolfsmoon.