Svarene som kommer inn skal brukes til å gjøre det forebyggende og helsefremmende arbeidet enda bedre.

- Det er viktig at flest mulig tar seg tid til å svare. Det vil hjelpe oss med å få et riktig bilde over både utfordringer i fylket og i kommunene, men også av det vi allerede er gode til. Undersøkelsen er også anonym, andre mennesker vil ikke finne ut hva du har svart, forsikrer fylkesordfører Ole Haabeth.

Han får støtte av sin kollega, Inger Christin Torp, som er leder av opplærings-, kultur og helsekomiteen i Østfold fylkeskommune. Hun viser til at i statsbudsjettet for 2012 flytter staten cirka 5,6 milliarder kroner fra sykehusene til kommunene til gjennomføring av Samhandlingsreformen.

- Disse midlene kan blant annet brukes på forebyggende og helsefremmende arbeid. Staten har pålagt kommunepolitikerne selv å diskutere hvor stor andel av milliardene som skal brukes på forebyggende og helsefremmende arbeid, i og utenfor helsesektoren. Undersøkelsen er derfor høyst dagsaktuell, da den vil hjelpe kommunene med å bestemme hvor de bør sette inn forebyggende innsats og samtidig holde oversikt over utviklingen i befolkningens helse, fastslår hun.

Hun understreker hvor viktig det er at de som mottar undersøkelsen besvarer spørreskjemaet, slik at den uttrykker hele befolkningens behov og gir et riktig bilde av den faktiske situasjonen.