Gå til sidens hovedinnhold

Vil renske Hæra

Artikkelen er over 16 år gammel

Flommene langs Hæra i Østre Trøgstad og Hærland kan reduseres betraktelig hvis elva renskes opp. – Planene er godkjent, men det står på vær og penger, sier formannen i Hæra Elvelag, Per Bingen.

Det må en tørkeperiode til for at det skal være mulig å gå i gang med renskingen. Ellers blir gravemaskinene bare stående og øse vann.

– Vi hadde en tørkeperiode på forsommeren i år. Men ettersom store deler av elveløpet ligger innenfor et verneområde, er det ikke tillatt å foreta seg noe før etter 1. juli av hensyn til fuglelivet, forklarer Bingen. Fra slutten av juni satte regnværet inn, og nå er vannstanden for høy til at det er aktuelt å starte noe renskingsarbeid.

En ond sirkel

Gildet må grunneierne betale selv. Tiden da man kunne søke om statlige midler er forbi. Rundt 50 medlemmer tilhører Hæra Elvelag.

Bøndene langs Hæra ser klart fordelen ved å skaffe elva et friere løp. De mange småflommene forsyner seg av matjorda og sender tonnevis av god jord ut i elva. Og for hver flom blir elva litt grunnere. Det er som en ond sirkel.

– Vårflom og høstflom må vi innfinne oss med, men de mange småflommene skulle vi gjerne ha vært foruten. I dag er det nok at det kommer 30 millimeter nedbør, så går elva over sine bredder, i hvert fall når jorda er mettet av vann, sier Bingen.

Ifølge Bingen ble Hæra mudret første gang i 1942, da mudderprammer ble satt inn i arbeidet. Denne mudringen skjedde i forbindelse med tyskernes utbygging av Havnås-leiren. Vassdraget er senere delvis rensket i1974.

Sivet gror

– Problemområdene er særlig der det er så grunt at sivet gror. Her fanges jordpartiklene opp av sivet, slik at det bygger seg opp enda mer, forklarer Bingen.

Bingen opplyser at renskingen vil omfatte punkter på elveløpet mellom Rud – straks nord for Kallaksjøen – og Vassviksjøen. Selv om praktisk talt hele det aktuelle området er vernet, er det åpnet for rensking. Arbeidene får bare omfatte løsmasser og ikke graving ned i blåleira.

Hæras løp fra utløpet av Grefslisjøen til Tangen – akkurat på grensen mellom Trøgstad og Eidsberg – er omfattet av et eget prosjekt i regi av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Noen av stikkordene er dypere elveløp, slynger og steinterskler. Dette blir et prøveprosjekt med statlige midler. På Eidsbergsiden, nedover langs Homstvedtsletta, er det allerede satt inn tiltak. Her har Hæra fått steinsatte svinger for å unngå at løpet gror igjen.