Ferske tall for høstens elgjakt ble lagt fram da Østre elgregion møttes på Ørje denne uka. Østre elgregion omfatter kommunene på østsiden av Glomma.

Trøgstad er Indre Østfold-kommunen som i sterkest grad preges av økende elgbestand. Trøgstad-kvotene ble økt med seks dyr i fjor og neste høst skal jegerne få tilgang på ytterligere seks dyr. Det betyr at avskytingen går opp med rundt 20 prosent.

Økende

– Elgbestanden i Trøgstad er økende og vi registrerer mye beiteskade. Derfor velger vi å sette opp kvotene, sier Torbjørn Tveter i viltnemnda.

Indre Østfolds største elgkommune, Marker, signaliserer at det kan bli aktuelt å gå opp på kvotene i nordvest og sørøst. Der fyller jegerne 100 prosent av kvoten. I Rakkestad er det særlig i Degernes at bestanden er i overkant stor.

Sekretær i Østre elgregion, rakstingen Ola Lund, sier at tendensen til overbeiting ikke er dramatisk, men at det er veldig viktig å følge med.

– Vi må gripe inn hvis det går feil vei. På våren og forsommeren vil vi foreta beiteundersøkelser og taksere årets vinterbeite, sier han.

Matfat

Et annet trekk i bildet er ulvens utbredelse. Kadaverfunn indikerer at fem-seks elg er tatt av ulv i Eidsberg og dels inn i Marker denne sesongen.

Lund legger ikke skjul på at det er først når det begynner å gå ut over furua, at skogeiere normalt reagerer på nedbeiting. Men for elgen har det egentlig større betydning at den tømmer sitt eget matfat for rogn, osp, selje og vier.

– Dette er høykvalitets fôr og det er disse treslagene som holder slaktevekta på elgen oppe, sier han.

Lund forklarer at grensen for overbeiting går ved 40 prosent av de nye skuddene. Forsyner elgen seg med mer enn disse 40 prosentene, snakker vi om overbeiting.

– Beitingen ligger over dette i store deler av fylket. Men beiteskadene er mer omfattende andre steder i landet, sier Lund.