Viken fylkeskommune vil bestå av fylkene Østfold, Buskerud og Akershus og få 1,2 millioner innbyggere. Akershus og Buskerud vedtok det samme i november, skriver Østlandets Blad.

Det nye fylket skal ha et parlamentarisk styresett.

LES OGSÅ: «Å gi fylket flere oppgaver vil være et gedigent feilgrep og sløsing med penger»

– Den endelige beslutningen foretas av fylkestinget i Viken. Det skal, etter innføring av parlamentarisk styringsform, legges vekt på nøkternhet, åpenhet, gode vilkår for opposisjon og posisjon, samt et aktivt fylkesting, melder Østfold fylkeskommune på sine nettsider.

Fylkeskommunen melder også at det nedsettes en nemd med 34 medlemmer som skal forberede det nye fylket. Nemda vil bestå av 9 fra Buskerud, 9 fra Østfold og 16 fra Akershus.

LES OGSÅ: Slaget om Østfold er trolig tapt – men kjemperegionen Viken kan bli delt i to

Vikens hovedkontor skal ligge ved togstasjonen i Akershus vest. I tillegg skal Viken ha et kontor i Nedre Glomma, også det i nærheten av togstasjon.

– Det legges til grunn at også kontoret i Nedre Glomma skal ha viktige kompetansearbeidsplasser, blant annet med oppgaver innenfor videregående opplæring og regional utvikling, melder Østfold fylkeskommune.

LES OGSÅ: Dette blir numrene på de nye kommunene

Den nye fylkeskommunen skal være i funksjon fra 1. januar 2020.