Åpnet ny outlet rett over fylkesgrensa – kommunen truer med bøter

Uenigheter mellom kommunen og XL Outlet kan få konsekvenser for den nye butikken i Høgdaveien.