Vegtrafikksentralen Øst ber folk kjøre forsiktig på veiene, og holde god avstand til kjøretøyet foran. Snøfallet som har kommet det siste døgnet har skapt stedvis vanskelige kjøreforhold over store deler av Østlandet. Blant annet i Indre Østfold.

– Alle Statens vegvesen entreprenører har brøytet, saltet og strødd i natt, og kommer til å fortsette med det utover dagen, sier vakthavende ved Vegtrafikksentralen Øst.

Veidrift advarte mot kjøreforholdene i går. Du kan lese mer om det ved å trykke på denne linken.