Veidrift hevder kantslåtten er ferdig – slik ser det fortsatt ut i Askim

Statens vegvesen er langt fra enig i at Veidrift har gjort jobben de sier å ha gjort.