Rør sprakk under veien – det gir konsekvenser for bilistene