Her forsøker deler av opposisjonen å bli enige om fordelingen av viktige politiske posisjoner

I regjering er Fremskrittspartiet som hund og katt, men i Indre Østfold har de inngått samarbeid!