Coca-Cola har begjært lokalt spisested konkurs

Foreløpig vet ikke eieren hva utfallet av konflikten vil bli.