Har jobbet på den lokale politistasjonen i et halvt år – dette har de opplevd så langt

Siden sommeren har fire studenter fått prøve seg i jobben på den lokale politistasjonen. For studentene har yrket levd opp til forventingene.