–⁠ I verste fall ender du som gjeldsslave for resten av livet

Kjøring i rus er blant de vanligste årsakene til alvorlige trafikkulykker. Likevel opplever politiet en stadig økning i antall sjåfører som blir tatt for kjøring i ruspåvirket tilstand.