Camilla (26) skulle være sikret jobb. Ni år senere har hun ikke hel stilling og utfordringene har stått i kø

Da Camilla Karlsen Moseby var ferdig med utdannelsen fikk hun kun 20 prosent fast stilling.