Kristiane Aass Vågmo (17) frykter at ordningen med gratis skole-pc forsvinner: – Kan føre til økt kjøpepress og forskjeller

Av