Elevene stråler, mens Unge Høyre er skuffet

FORNØYDE: Nora Asbjørg Gjerdrum (16), Malin Støen (16) og Bertine Kjeserud (16) fra Mysen synes skole-pc ordningen er bra slik som den er i dag.

FORNØYDE: Nora Asbjørg Gjerdrum (16), Malin Støen (16) og Bertine Kjeserud (16) fra Mysen synes skole-pc ordningen er bra slik som den er i dag.

Av

Viken fylkeskommune har vedtatt at den samme ordningen for skole-pc som hvert fylke har hatt, skal gjelde minst ett skoleår til. Målet er en gratis skole-pc ordning for hele det nye fylket.

DEL

MYSEN: Skole-pc ordningen på videregående skoler i Østfold har så langt lånt bort pc-er gratis til elevene. Denne ordningen fryktet mange at ville forsvinne når Østfold skal inn i et nytt storfylke. Slik så det også lenge ut til at det skulle bli.

En endring i planene

Onsdag 6. november var saken oppe til diskusjon. Forretningsutvalget i Viken fylkeskommune vedtok at skole-pc ordningen skulle være som den er i hvert enkelt av dagens fylker, også i skoleåret 2020/2021.

I artikkelen Viken fylkeskommune selv har publisert kommenterte fylkesråd for utdanning og kompetanse, Siv Henriette Jacobsen, at de ville lage en ordning med gratis skole-pc til alle elever i Viken over tid for å sikre gratisprinsippet og like rettigheter.

Det er de tre mysenjentene Malin Støen (16), Bertine Kjeserud (16) og Nora Asbjørg Gjerdrum (16) glad for. De er elever på påens videregående skole.

– Ordningen er bra, jeg liker den, sier Kjeserud.

Riktig utstyrt

PC-ene er utstyrt med de programvarene elevene trenger, og de får en pc hver rett etter skolestart.

– Jeg tror pcene er med på å skape en større interesse for skolen. Stipendet er også altfor lite til å kunne kjøpe egen pc til skolebruk, sier Støen.

Ikke alle som har råd

Nå er det generelle stipendet en kan få på videregående skole rett over tusen kroner. Dette skal dekke alt av skoleutstyr bortsett fra fagbøker, sekk, pc og kalkulator.

– Det er ikke alle som har råd til en så dyr ting som egen pc til skolearbeid og skolen taper ikke så mye på ordningen som er nå. Blir pc-en ødelagt får du selv et erstatningskrav. Det er heller ikke slik at alle trenger pc-en etterpå. Mange skal rett ut i jobb etter videregående, sier Gjerdrum.

Liker ikke dagens pc-ordning

Alexander Sjursen (18) som er medlem i Unge Høyre sier at gratis pc-er til elever er en stor kostnad for fylkeskommunen, og at han er for at disse pengene skal prioriteres til andre ting.

– Både innkjøp og vedlikehold av pc-ene krever mye penger, og med tanke på at offentlig forvaltning har et veldig høyt kostnadsnivå allerede synes jeg at det burde innspares der det kan. I tillegg er det noen elever som ikke behandler sin skole-pc med respekt og ansvar slik fylkeskommunen i dag forutsetter. Eier man sin egen pc derimot, tar man som regel mer vare på den, sier Høyre-representanten.

Selv om han er imot skole-pc-ordningen vi er kjent med i dag, er han likevel for at dem som ikke har råd til en ny pc skal få andre muligheter.

– Pc er en essensiell del av undervisningen i dag og et verktøy som kreves. Derfor er jeg for at dem som ikke disponerer en pc hjemme skal få anledning til å kjøpe den gjennom framforhandlede rammeavtaler fylkeskommunen har inngått, dette er da til en redusert pris. Den egenandelen elevene må betale for egen pc dekkes da gjennom et økt utstyrsstipend. Dette er en fin løsning for dem som allerede har en pc, og de som ikke har, sier Sjursen.


Artikkeltags