Debatten denne gangen hadde utgangspunkt i at Østfold-jegerne fremmet et forslag om rett til å skyte ulv som angriper hunder. Dette forslaget fikk full oppslutning på landsmøtet til Norges Jeger- og Fiskerforbund om innføring av nødvergerett for hund ved angrep fra rovdyr. Hos lokalavisens lesere er imidlertid meningene mer delte.

«Det er uhørt at jegere som frivillig slipper sine hunder i en skog der de vet, eller burde vite at det kan være rovdyr, skal få lov til å skyte fredete dyr som bare forsvarer sitt revir. Det er skammelig og meningsløst. Vi andre turgåere har ikke behov for en utvidet nødvergerett, og det har ikke jegerne heller. Alt snakk om svenske regler i denne forbindelse er tull. For det første driver ikke svenske myndigheter en utryddingspolitikk slik som vi gjør i Norge. I Sverige har jegerne godtatt at det skal være over tre tusen bjørner , over tohundre ulver og massevis av jerv og gaupe. Og for det andre så har ikke svenske jegere en statsstøttet forening med bortimot titusen jegere som hyler og skriker at landets natur er herlig – uten ulv», skriverThorleif Faureng i debatten på smaalenene.no.

Brukeren Geir H er derimot ikke enig i denne tankegangen:

«Erfaringene fra Sverige som da har mye mer rovdyr enn oss viser at nødvergeretten ikke blir misbrukt. Det har under testperioden kun vært et tilfelle hvor den har blitt brukt. Så da er det vel heller ingen grunn til å tro at den vil bli det her. Nei, de som eventuelt vil skyte rovdyr ulovlig gjør nok ikke det, og hevder nødvergerett i etterkant. Det vil nok fort bli avslørt. Rovdyret skal jo tross alt ha angrepet. Det vil si at det skal være synlig skade etter et direkte angrep på hunden», skriver han.

Delta i ulvedebatten du også. Klikk deg inn her!