Da ty­ve­ne kom til­ba­ke til butikken, la Bør­ge en snedig plan for å stoppe dem