Mannen stjeler ofte sykler – torsdag fikk han besøk av politiet