Tung jobb med å rette opp ny E18-tabbe

RETTER ALVORLIG FEIL: Bildet viser at feilrettingen er i gang, og vi ser at deler av det farlige steinlaget er tatt bort. Det er en svært møysommelig jobb som må gjøres.

RETTER ALVORLIG FEIL: Bildet viser at feilrettingen er i gang, og vi ser at deler av det farlige steinlaget er tatt bort. Det er en svært møysommelig jobb som må gjøres. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

Tre kilometer av ny E18 i Hærland er bygd med steinlag som kan føre til telehiv. 3.000 lastebillass med stein må skiftes ut.

DEL

Steinlaget må bort, og nytt lag må inn, slår veivesenet fast. Hvor mye det vil koste, hvor lang ekstra tid det tar, hvem som har ansvaret for feilen – eller hvem som til slutt må betale – er foreløpig ikke avklart. Men prosjektleder Elin Bustnes Amundsen bekrefter at tre kilometer av den fire kilometer lange delparsellen må gjennom en omfattende feilretting.

– Det er ingen liten jobb, medgir hun.

– Kan dette føre til at bilistene må betale mer bompenger?

– Det er umulig å si nå. Vi må avklare alle slike spørsmål internt først. Vi må få komme tilbake med dette, sier Bustnes Amundsen.

Veidekke fjerner nå et 40 centimeter tykt lag med stein av en fylling som er drøye 20 meter bred. Jobben er allerede i gang. Dette over en strekning på tre kilometer mellom Laugslet og Homstvet. Denne steinen må erstattes med ny tilkjørt maskinkult.

Steinen som fjernes kan i prinsippet brukes andre steder, men det finnes ikke noen slik adresse nå. Steinen må dermed mellomlagres, noe som betyr at den må lastes og tippes to ganger. Det hører også med til historien at laget som er fjernet er frosset og må pigges opp, meter for meter.

Det er veivesenet selv som har konkludert med at steinlaget ikke oppfyller kravene som er satt. Det skal være mer innslag av finstoffer som grus og subus enn kravene tillater. Uavhengige instanser skal ha bekreftet dette. Dette fører til at steinlaget i verste fall ikke drenerer vann tilstrekkelig, hvilket fører til fare for telehiv. Og telehiv er veivesenets store mareritt. Forrige byggetrinn i Spydeberg fikk påvist telehivproblemer, som en av flere nye veistrekninger på Østlandet.

Les mer i Smaalenenes Avis onsdag 13. mars.

Artikkeltags