Her skal barna bo

Mye støtte: Foreldrene takker spesielt       arkitekt Steinar Wiig og Høyre-politikere Christan Granli for støtten. Nå godtar de at tomta i Skoleveien blir barnas fremtidige hjem.

Mye støtte: Foreldrene takker spesielt arkitekt Steinar Wiig og Høyre-politikere Christan Granli for støtten. Nå godtar de at tomta i Skoleveien blir barnas fremtidige hjem.

Artikkelen er over 3 år gammel

Nærmere 150 møter i fire år har pappaene Fredrik Dahl og Henning Aarstad deltatt på for at barna deres kan få bo i egne leiligheter i et lite bofellesskap for psykisk utviklingshemmede.

DEL

TRØGSTAD: Kommunestyret i Trøgstad har enstemmig vedtatt at tomta blir på Skoleveien 3 på Skjønhaug og at boligene organiseres som et borettslag.

Inntil seks boenheter skal bygges der. Forutsetningen er at Husbanken gir investeringstilskudd til kommunen.

Gir opp

Tre tomtealternativer var aktuelle. Kommunen hadde to kommunale alternativer. Parkveien 10 eller Skoleveien 3. Foreldregruppa ønsket seg Festningsveien 5 som kommunen måtte kjøpe for 3,8 millioner kroner. For kommunen var dette uaktuelt.

– Besynderlig så lenge tomteprisen ville blitt betalt av mennesker med nedsatt funksjonsevne, sier pappa Hennig Aarstad.

– Jeg har vondt for å gi meg, men kaster nå inn håndkleet hvis de andre i foreldregruppa er fornøyd, forklarer han.

– Vi orker ikke å slåss lenger, sier Fredrik Dahl, som også godtar Skoleveien 3 for sin sønn.

Han opplyser at et foreldrepar i gruppa har flyttet fra Trøgstad.

En annen forelder, Helén Kristin Hansen, opplyser at hun har hoppet av tilbudet på Skoleveien 3 for sitt barn.

– Tilbudet der blir rett og slet ikke godt nok, og passer ikke mitt barn. Avstanden til prosjektet på Skolejordet der ulike brukergrupper skal samles ligger like ved Skoleveien 3, forklarer hun.

Får bestemme selv

– Hva er galt med tomta på Skoleveien?

– Tomten er liten og blir liggende inneklemt. På dette arealet på rundt 1,5 dekar skal det presses inn fire eller seks leiligheter pluss en serviceleilighet til ansatte. I tillegg skal det være lekeapparater her og grøntareal, forklarer Aarstad.

Fredrik Dahl er fornøyd med at foreldrene er lovet brukermedvirkning.

– Rådmannen har lovet oss det. I tillegg har det kommet ny veileder fra Husbanken om brukermedvirkning.

– Hva betyr det?

– At vi foreldre kan være med å bestemme utformingen av bygget. Det er vi lovet. Nå er det et helt annet klima på rådmannskontoret mot oss enn det var tidligere, sier de.

Fakta

 • I 2013 inngikk Trøgstad kommune en intensjonsavtale med utbygger Konsept Pluss for å bygge et bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Prosjektet ble kraftig utvidet og omfanget økte fra 20 til 30 millioner til vel 80 millioner kroner.
 • Da var det planlagt 12 boliger, et dagsenter og en base for hjemmebaserte tjenester.
 • Ytterligere 12 boliger var planlagt skulle ut på anbud.
 • Spørsmålet var om utvidelsen krevde en ny anbudsrunde.
 • Getto, karakteriserte flere foreldre planene. De reagerte på at ulike brukergrupper skulle samles på et sted.
 • I november 2015 terminerte kommunen avtalen med Konsept Pluss. Kommunen måtte ut med 9 millioner kroner, og saken havnet i Kontrollutvalget
 • Kontrollutvalget i undersøkte om ordfører og varaordfører hadde politisk fullmakt til å avslutte forhandlingene med Konsept Pluss.
 • Konklusjonen var at kommunestyret bør fatte tydeligere vedtak.

Artikkeltags