I mailen sto det at skolen hadde en usikker framtid – kommunen nekter for at det stemmer

Kommunalsjef, rådmann og skolens rektor sier de ikke har hørt om det.