Tomta var stappfull av biler – så truet kommunen med tvangsflytting

Trøgstad kommune påla eieren å flytte bilene innen 1. semptember i fjor. Da det ikke skjedde truet de med å tvangsflytte bilene som sto på kommunens eiendom.