Trøgstad ga bort millionverdier like før kommunen opphørte å eksistere

Før Trøgstad kommune opphørte som egen juridisk enhet ble millionverdier overført fra kommunen til den selveiende stiftelsen.