Nødetater rykker ut til trafikkulykke – barn lettere skadet

Det har vært en ulykke i Heiaveien. To kjøretøy. Mindre personskader på de involverte.