Sjåføren har forklart seg – politiet oppretter sak etter front mot front-kollisjonen

Det var lange køer ut av Askim etter frontkollisjonen på Osloveien.