Er blitt livredde for veien: – Blir kjeftet på av bilister

Etter at veien ble bygget om på Elvestad er trafikksituasjonen blitt mer uoversiktlig.